Get Adobe Flash player

Moduły dla specjalistów

Kardiologia

W ramach modułu drEryk Kardiologia dostępne będą następujące funkcjonalności:
wywiad kardiologiczny
schematy leczenia
kontrola badań kardiologicznych
klasyfikacja NYHA, CCS
nadciśnienia tętnicze wg.WHO
szablony dla: EKG, EKG wysiłkowe, Holter EKG, Holter ciśnieniowy
szablony wyników badań
szablony wizyt
dostęp do druków
wystawianie recept, zwolnień, skierowań


Stomatologia

W ramach modułu drEryk Stomatologia posiadamy następujące funkcjonalności
Druki stomatologiczne
Diagramy uzębienia

 

Moduły standardowe

Moduł Rejestracja

Książka przyjęć
Zarządzanie ruchem chorych
Wydruk recepty na leki stałe dla pacjenta
Wydruk zaleceń
Wydruk wystawionego przez lekarza ZUS ZLA
Wprowadzenie pacjenta do bazy (w tym pacjenta z Unii Europejskiej, spoza Unii)
Wprowadzenie informacji o przyjściu pacjenta do placówki na wcześniej wyznaczoną wizytę – wiadomość ta widoczna jest automatycznie w panelu lekarza
Sprawdzanie grafików poszczególnych lekarzy
Rejestr skierowań do lekarzy AOS


Moduł Kierownika Medycznego

Zarządzanie personelem medycznym
Nadawanie uprawnień personelowi do danych medycznych
Zarządzanie harmonogramem pracy
Zarządzanie umowami z NFZ
Zarządzanie danymi świadczeniodawcy, jednostkami i komórkami organizacyjnymi
Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
Import/eksport pacjentów
Generowanie statystyk
Ustawienia i konfiguracja programu
Zarządzanie laboratoriami i pracowniami
Sprawozdawczość:
Raport Świadczeń AOS
Raport Kolejek oczekujących
Raport Świadczeń REH
Wystawianie faktur/rachunków
Moduł korekt


Moduł Lekarza

Pełna dokumentacja medyczna pacjenta
Historia wizyt
Opis przebiegu choroby
Informacje o schorzeniach stałych
Informacja o lekach stałych
Historia badań i wyników
Historia hospitalizacji i leczenia specjalistycznego
Historia leków
Informacja o uczuleniach, uzależnieniach, nosicielstwie
Wywiad rodzinny i środowiskowy
Antropometria
Karty leczenia
Cykle opieki
Moduł zwolnień ZUS ZLA
Nadruk zwolnień przez lekarza
Powiadamianie o konieczności wydrukowania zwolnienia w rejestracji
Historia zwolnień
Zwolnienia dla opiekuna
Moduł Druki – Skierowania, Orzeczenia, inne m.in:
Na badania analityczne
Do pracowni diagnostycznej
Do specjalisty
Do szpitala
Na zabiegi rehabilitacyjne
Na transport
Zlecenie na transport pow. 120 km
Na leczenie uzdrowiskowe
Do szpitala psychiatrycznego
Zaświadczenie lekarskie
Przed zabiegiem
Dla potrzeb ZUS/KRUS
Dotyczące kształcenia/zawodu
Zlecenie dla pielęgniarki
Zalecenia
Zlecenie na zaopatrzenie rehabilitacyjne
Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne
Odmowa pacjenta
Formularze SANEPID
Informacja dla lekarza kierującego
Druki stomatologiczne
Diagramy uzębienia
Moduł Słowniki
ICD10
ICD9
TERYT
JGP
Uprawnienia do świadczeń
Specjalności i grupy zawodowe
Moduł Recept
Baza leków zawierającą 30 tys. pozycji
Możliwość dodawania własnych leków
Możliwość tworzenia szablonów leków robionych
Powtarzanie leków stałych
Zawsze aktualna informacja o poziomie refundacji i cenie urzędowej
Lista leków podręcznych
Powielanie recept na 3 miesiące
Własne opisy leków
Wystawianie recept ‘pro familiae’, ‘pro auctore’…
Moduł statystyk
Grup dyspanseryjnych
Skierowań do szpitala
Liczby wizyt
Skierowań na zabiegi rehabilitacyjne
Skierowań do specjalistów
Szczepień obowiązkowych
Rozpoznań
Zleceń na transport
Deklaracji
Skierowań
Osoby przyjęte spoza list aktywnych
Liczby świadczeń pielęgniarek i położnych
Świadczeń lekarzy AOS
Leków
Kolejek oczekujących


Moduł Gabinetu zabiegowego

Punkt pobrań:
Informacja o wystawionych skierowaniach przez lekarza
Możliwość wprowadzenia danych: waga, DZM, numer próbki
Informacja o pobranych materiałach
Wydruk skierowania
Wprowadzenie informacji o kodzie kreskowym próbki
Zlecenie badań prywatnych
Wprowadzanie wyników badań
Rejestr świadczeń gabinetu zabiegowego
Iniekcje
Pomiary (EKG, ciśnienia )
Pobranie materiału do badań

Moduł importu dokumentacji zewnętrznej

Możliwość importu/eksportu plików zewnętrznych do drEryk:
bmp, tiff, gif, jpeg, xml, rtf, html, xls, txt, csv, pdf